Kasy fiskalne – jedna dla kilku punktów

Posted on

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Możliwe jest korzystanie z jednej kasy rejestrującej, która będzie obsługiwać kilka punktów sprzedaży. Liczba miejsc, które mogą być obsługiwane przez jedną kasę może być większa niż dwa punkty. Warunkiem koniecznym jest ewidencjonowanie każdej sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Natomiast paragon fiskalny powinien zawierać nadruk z wszystkimi miejscami placówek świadczących usługi, czyli wszystkich miejsc obsługiwanych przez Kasy fiskalne.

Ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są prowadzić przedsiębiorcy, czyli podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tak wynika z ustawy o podatku VAT, z artykułu 111. Ewidencję w firmie prowadzi się za pomocą kasy rejestrującej, a podatnik ma obowiązek dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży swojego produktu lub usługi i wydawać ten dokument nabywcy. Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych, które dotyczą bezpośrednio zawieranych na linii klient – firma transakcji, a także wysokości uzyskiwanego przez firmę obrotu oraz kwot podatku należnego. Kasy fiskalne powinny także prowadzić systematyczne zapisy danych, albo zapisywać je na zewnętrznych nośnikach danych. Pamięć fiskalna kasy posiada unikalny numer, który jest nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra do spraw finansów publicznych.

Często Kasy fiskalne, zamiast ich kilku, jest dużym ułatwieniem dla firmy. Szczególnie mowa o osobach, które wykonują zawód w kilku miejscach, np. adwokat pracujący w kilku kancelariach. Mając kilka punktów, w którym świadczymy usługi w ramach własnej działalności gospodarczej teoretycznie powinniśmy zainstalować kilka kas fiskalnych, w każdym punkcie, w którym świadczymy sprzedaż naszych usług. Prawo jednak dopuszcza użycia jednej kasy, niezależnie od ilości adresów, które posiada firma.

Tags: , , ,